Perfectly situated in the countryside between the counties of Alt Camp and Conca de Barberà, Mas del Traça is a working farm that upholds the time-honoured tradition of raising rain-fed crops. Four different varieties of almond trees and barley are cultivated here, and a natural spring provides water for a seasonal fruit and vegetable garden.

The House

The rooms

The history of the estate

Una mica d'història

Des de finals del segle XVIII, la família Balañà de Figuerola del Camp, va comprant petites peces de terra a la partida de la Plana de Cabra del Camp. Un cop la hisenda s'ha anat fent gran, l'any 1812, Isidre Balañà compra 15 jornals més de terra en aquesta zona a peu de la Guixera (la Voltorera) amb una masia. Aquesta masia és la masia del Mas del Traça (o Mas Traces).

Estem al vell mig de la guerra del francès, recent promulgada la constitució de les Corts de Cadis (La Pepa). Un cop expulsades les tropes franceses de Catalunya, molts homes reclutats per l'exèrcit i encara armats, s'uneixen en grans partides i es dediquen al bandolerisme. Més tard amb l´inici de les Guerres Carlines aquests bandolers s'incorporaren a un i altre bàndol. Això suposa que la primera meitat del segle XIX a la zona sigui una època d'una inseguretat extrema. Si no són els exèrcits, són els bandolers els qui delmen les terres i ataquen els pobles. Els problemes per desplaçar-se de Figuerola fins a Cabra pel perill que això comporta, fa que l'agost de 1840 Anton Balañà (fill de Isidre Balañà) acordi amb Jaume Rovira de Montagut, que aquest es faci càrrec de les terres del Mas del Traça com a masover. Esdevé així el primer masover del mas. Es reconstrueix aleshores la masia, molt afectada per les contínues guerres, i s'adquireixen unes parades d'horta adjacents, amb les que el mas, ja amb aigua, pot ser autosuficient. En aquest moment el cultiu que s'hi manté és el blat, l'avellana i la vinya.

Des d'aquest moment fins a mitjans de segle XX, sempre s'ha mantingut la masoveria, però en abandonar-se la vivenda, aquesta esdevé en runes uns anys més tard. Tot i així, en cap moment es deixa de conrear i actualment segueix essent una explotació agrícola amb producció d'ordi i ametlles.

El Mas del Traça actualment segueix pertanyent a la família Balañà i aquest any 2012, coincidint amb el 200 aniversari de la compra, s'ha rehabilitat íntegrament i s'ofereix a tothom qui hi vulgui passar una estada agradable com a casa rural.

Location

Mapa
Mas del Traça
Cabra del Camp
Cabra del Camp, 43811 Tarragona
+34 682 177 627

Travel directions

Serveis

  • 'Full fridge' service
  • Chef at home
  • Activities reservations

Nearby leisure activities:

  • Wine tourism
  • The Cistercian route
  • Pony trekking
  • Ruta de la Capona

See Activities