Política de Privacitat

MAS DEL TRAÇA pertany a INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN S.L. amb C.I.F. nº B-61923934 i domicili social a Rambla de Prat 27 principal 2a, 08012 Barcelona.

La política de privacitat de la web d´INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN S.L. està presidida per el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

A la pàgina web de MAS DEL TRAÇA no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni se’n fa cap cessió a tercers.
L’usuari pot accedir a la informació de la pàgina web sense necessitat de proporcionar cap dada personal. No obstant, en el supòsit que l’usuari realitzes alguna consulta per correu electrònic o a través de qualsevol formulari de la nostra web, on es demanen les seves dades de contacte, aquestes s’incorporaran a un fitxer legalment inscrit en el RGPD del que és responsable Inversions Passeig de Sant Joan S.L., amb la finalitat de poder atendre les consultes, tramitar, informar i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres usuaris, via correu electrònic si és el cas.

Aquestes dades seran objecte de tractament d’acord amb la Llei Orgànica 15/199, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i amb normativa que la desenvolupa.
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN S.L. podran dirigir-se a l’Entitat com a responsable del fitxer, i exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i posició respecte a les dades registrades, mitjançant comunicació per escrit, dirigida a l’adreça que figura a l’encapçalament d’aquest avís, degudament signada i aportant fotocòpia del DNI. Aquest drets no poden ser exercitats telefònicament, ja que aquest mitjà no permet acreditar la identitat com a titular de les dades registrades.

INVERSIONS PASSEIG DE SANT JOAN S.L. té implantades les mesures de seguretat tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar l’alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, el tipus de dada emmagatzemada i els risc a les que estan exposades, ja sigui per l’acció humana o per el mitjà físic o natural, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la LOPD i el R.D. 994/1999 de l’11 de Juny, pel que s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Tot i que la titular tracta d’assegurar que es compleixin els estàndards de seguretat adients, no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles enllaços, hipervincles o links cap a altres llocs o pàgines web que en el seu cas, poguessin incloure´s a la pàgina, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, ni de la seva informació o continguts.

Situació

Mapa
Mas del Traça
Cabra del Camp
Cabra del Camp, 43811 Tarragona
+34 682 177 627

Com Arribar

Activitats a la zona:

  • Enoturisme
  • Ruta del Cister
  • Rutes a Cavall
  • Ruta de la Capona

Veure les Activitats