Condicions generals, Preus i Reserva

Condicions generals:

I.- CAPACITAT.

La capacitat màxima permesa per a l’immoble és de 10 persones (8+2 llits plegables), per tant, si fos superada es podria desallotjar.

En el cas que es sobrepassi la capacitat d´ocupació inicialment contractada,  el titular de l´allotjament podrà refusar les places suplementàries o si més no, cobrar l’import corresponent.

II.-  REGISTRE D’OCUPANTS.

D’acord amb la normativa de Seguretat ciutadana, aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant pagament allotjament a les persones, Mas del Traça ha de remetre a la Direcció General de la policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen. Per això, es demanarà la complementació dels fulls de registre de tots els ocupants.

El Document Nacional d’Identitat és obligatori a partir dels 14 anys.

III.- ESTADA MÍNIMA.

Els dies mínims d’ocupació és de 2 nits.

IV.- HORA D´ENTRADA i SORTIDA

Als caps de setmanal’horari d’entrada serà a partir de les 16h fins les 21h i l’últim dia de la reserva la sortida de la casa serà abans de les 16h.

En estades de cap de setmana, normalment la sortida es sol allargar fins les 17h però sempre que no coincideixi amb l’entrada d’una reserva d’un altre client; per això millor confirmar a l’entrada, l’hora possible de sortida amb la persona encarregada de rebre-us.

L’horari entre setmana serà d’entrada a partir de les 14h i sortida abans de les 11h.

En el cas de començar l’ ocupació un diumenge, l’entrada es produirà a partir de les 19 h.
Aquests horaris són deguts al nostre servei de neteja ha de preparar la casa per a la propera estada.

Informa’ns sempre de a quina hora preveus arribar i així poder realitzar el lliurament de claus correctament, i sense haver d’esperar cap de les parts.

Si per embús o altres inconvenients estimes un retard en l’arribada has d’avisar a Mas del Traça, perquè la persona encarregada de rebre-us us pugui esperar.

V.- ANIMALS.

No s’accepten animals de companyia.

VI.- US DE LA BASSA.

La casa disposa d’una bassa apte per el bany NO VIGILADA.

Per això, el client es declara exclusiu de l’ús de la mateixa, assumint tota la responsabilitat del ocupants de la casa (majors i menors d’edat) així com de tercers. La bassa és apartada de la casa, és oberta i no té porta, sent d’entrada lliure a tots el allotjats.

No es permès l’ús de la bassa a menors de 14 anys sense companyia d´un adult responsable.

La profunditat de la bassa es de 0,91-0,84 m, pel que està totalment prohibit tirar-se de peu o de cap.

VII.- DANYS o DETERIORAMENTS.

El client/usuari de l´allotjament es compromet a entregar en idèntiques condicions el que rep, tant l´allotjament turístic com el seu mobiliari i parament, essent la seva responsabilitat la reposició i reparació de les pèrdues, danys o deteriorament que li siguin imputables. El client també es fa responsable dels objectes o béns personals que dipositi en l´allotjament durant la seva estada.

VIII.- AVERIES.

En cas de produir alguna anomalia a la casa, si us plau poseu-vos en contacte amb el contacte facilitat per informar i reparar l’anomalia el més aviat possible.

En cas d’avaria greu o de no disponibilitat de l’immoble, Mas del Traça oferirà al client una compensació, buscant-li una alternativa d’allotjament.

IX.- EXTRES.

Al final de l´ocupació el client haurà de pagar les quantitats meritades per els serveis complementaris – no previstos en el preu concertat inicialment – dels que hagi disposat durant la seva estada.

 

Preus i taxa Turística:

I.- Preus ( amb Iva inclòs).

Figuren també publicats a la web, i son actualitzats anualment  cada mes de Gener.

Per l´any 2019 son els següents:

TEMPORADA BAIXA

 

CAP DE SETMANA: 4 Habitacions / 8+2 places …………….. 500 €    SETMANA SENCERA: 4 Habitacions / 8+2 places ………….1.000 €

TEMPORADA ALTA

 

CAP DE SETMANA: 4 Habitacions / 8+2 places …………….. 700 €      SETMANA SENCERA (6 NITS) :4 Habitacions / 8+2 places …1.700 €

 

El preu inclou:

– Electricitat, l’aigua calenta i la calefacció.

– Joc de roba de llit i tovalloles.( En estades superiors a 6 nits es lliuraran setmanalment nous jocs de llençols i tovalloles per canviar) .

– La utilització de tot el parament de la llar expressament destinat a l’ús dels hostes, i a la utilització de la bassa, així com de tots els espais i instal·lacions complementaris de l’allotjament.

 El preu no inclou la taxa turística o serveis addicionals que pugui contractar com neteja, cuiner, etc…

II.- Taxa Turística.

Segons es va aprovar amb la Llei 5/2012, el 20 de març del 2012,  Mas del Traça ha de repercutir als ocupants l’impost sobre les estades en establiments turístics.

La  taxa turística vigent per el 2019 per persona i dia  es de  0,90 € + IVA ,  amb un  màxim de 7 dies.

Queden exempts d’aquesta taxa els menors de 16 anys.

Aquest impost quedarà reflectit en la factura final.

 

Com reservar Mas del Traça:

I.- Formulari.

El client haurà d’omplir el formulari de reserva, indicant el seu nom, cognoms, dates d’entrada i sortida, número d’ocupants adults i menors, e-mail i telèfon de contacte, això com indicar que ha llegit i accepta les condicions generals. També podrà fer  els comentaris addicionals que consideri oportuns.

És imprescindible omplir correctament totes les dades en el formulari perquè la consulta de reserva sigui efectiva.

A continuació, ens posarem en contacte des de Mas del Traça, per tal de confirmar la disponibilitat de la casa i la tarifa final, i resolent qualsevol de les consultes que s’hagin pogut realitzar. 

II.- Confirmació de la reserva

La confirmació de disponibilitat per reservar, no implica el bloqueig de l’immoble.

S’esperarà la confirmació de la reserva i l’acceptació de les condicions generals per part del client, per bloquejar les dates.

El pagament de la reserva s’haurà d’efectuar dins les 48 hores següents a la formalització de la reserva, seguint les instruccions que des de Mas del Traça se li hauran facilitat:

  • Quan es confirmi la reserva amb més de 45 dies d’antelació:

–       Es farà una paga i senyal del 50% del cost total

–       El 50% restant, quedarà pendent, i s’ha d’abonar 30 dies abans de la data d’entrada a la casa.

  • Quan la reserva sigui amb menys de 45 dies d’antelació, per confirmar la reserva, s’haurà d´efectuar el pagament del 100% del cost total.

Una vegada rebut l’ingrés, li confirmarem via correu electrònic.

En cas de no rebre l’ingrés en el compte bancari després de cinc  dies des de data de la confirmació, Mas del Traça la donarà per eliminada.

Quan rebem al nostre compte corrent l’import total de la reserva, es notificarà al client de l’ arribada de l’ingrés, i les dates es bloquejaran en el calendari de la mateixa pàgina web.

II.- Forma de pagament.

Només es permet pagament mitjançant transferència bancària.

III.- Cancel·lació de la reserva.

Les devolucions per cancel·lacions de les reserves es realitzaran sota les següents condicions:

  • Avís d’anul·lació amb més de 30 dies d’antelació al dia d’entrada: reintegrament del 100%.
  • Avís d’anul·lació entre 30 i 20 dies d’antelació al dia d’entrada: reintegrament del 50%.
  • Avís d’anul·lació amb 19 o menys dies d’antelació al dia d’entrada: cap devolució

La devolució dels diners al client es realitzarà per transferència bancària, al compte que el client ens indiqui.

Aquest ingrés es farà en un termini màxim de 10 dies.

La comissió per transferència bancària correrà a càrrec del client, i és de 0,50% de l’import, amb un mínim de 3,50€.

IV.- Eficàcia de la reserva.

No es vàlida una reserva que no accepti les condicions generals anteriorment descrites.

 

L’acceptació de la reserva, implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment descrites. Mas del Traça podrà rectificar les condicions de reserva, cancel·lació i places quan ho estimi oportú.